Top 6 loại tên miền phổ biến

Tên miền (domain) là địa chỉ để truy cập vào 1 website. Mỗi tên miền là duy nhất và không trùng lặp, nó đại diện cho 1 cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức trên internet.