Quảng cáo Google – Đa số chúng ta đang hiểu sai về nó

Quảng cáo Google (Google Ads) là quảng cáo website để xuất hiện lên top khi mọi người tìm kiếm. Đó là suy nghĩ của hầu hết mọi người về quảng cáo Google, nhưng nó chỉ mới đúng có 1 phần.